Aa
Aa
A
A
A
Close
Avatar universal

Diabetes

Hei!

Min far har nettopp fått diagnosen diabetes type 2 og har også høyt kolesterol og triglyserider, han tar medisiner for blodsukkeret og kolesterolet. Hva slags mat skal han spise hvis han vil kontrollere sykdommen med diett istedet for medisiner?  
2 Responses
Sort by: Helpful Oldest Newest
Avatar universal
Enig med petterT! I tillegg bør det fettet man spiser være fra fisk og plantekilder, heller en kjøtt og melkeprodukter... Maten bør dessuten inneholde mye fiber! (grove kornprodukter, grønnsaker og frukt!) I forhold til regulering av blodsukkeret bør man ha mange små måltider fordelt utover dagen- og mosjonere jevnlig!

camilla
Helpful - 0
Avatar universal
jeg har hatt diabetes type 2 i mange år. Du må spise lavkarbokosthold og lav fett. (men lav fett er omdiskutert de siste årene i forhold til diabetes. Jeg spiser kun lavkarbo etter å ha lest mye om dette og nå fungerer jeg fint uten medisiner. Det er jo sånn at blodsukkeret blir høyt når du spiser karbohydrater, og det er nettopp dette som vi diabetikere sliter med.
Helpful - 0
You must join this user group in order to participate in this discussion.
Didn't find the answer you were looking for?
Ask a question
Popular Resources
Herpes sores blister, then burst, scab and heal.
Herpes spreads by oral, vaginal and anal sex.
STIs are the most common cause of genital sores.
Condoms are the most effective way to prevent HIV and STDs.
PrEP is used by people with high risk to prevent HIV infection.
Can I get HIV from surfaces, like toilet seats?