Aa
Aa
A
A
A
Close
Avatar universal

Hep b Chronic....

I'm male, 27, looking for doctors here in Philippines who are expert in lowering down viral load to zero conversion? I'm Hep b Chronic since 2010. any suggestions.
40 Responses
Sort by: Helpful Oldest Newest
Avatar universal
ang maluggay ay dapat fresh pa sya at gamitin nyo yung juicer..kung wala i blender tapos,.pigain lang..kailangan tiisin lang dahil naiba ang pakiramdan parang may pagka hapdi sa tiyan..maganda ang effect dahil pure..kung gusto nyo meron nabbili supliment na parang capsule...wag tayo mawala ng pag-asa palakasan natin ang immune system..uminon ng vitamin c..at vitamin e to support healthy immune system..once na recover ang immune system natin sa katawan..thats the time ang virus nawawala..so maging negative na tayo sa hbsag..meaning clear off na sa hepa b..sabay nyo pala yung gulay na mustasa..kainin kada lunch wag nyo na i steam..fresh para more effective..try nyo after u take maganda ang feelings..god bless to all mabuhay tayo..dont lose hope..pray for it works..


Helpful - 0
1 Comments
pag negative po sa hpbv dna at hbeag ,may chance po ba na mag negative ang hbsag ??im drinking malunggay po
Avatar universal
tlga po! :) wow galing umiinom po ako ng malunggay juice everyday nalaman namin na positive po ako sa hepa b this last april lng po, tuloy di ako ngkapagmedical course.npilitan tuloy akong mgtake ng course na di ko pinili  :(.. kya hanap2 ako ng mabuti at natural way para mapalakas immune system ko ano po ba vitamins nyo? ,,, sna mging ok nrin po ako like u at mkapgwork din  abroad :)
Helpful - 0
Avatar universal
tlga po! :) wow galing umiinom po ako ng malunggay juice everyday nalaman namin na positive po ako sa hepa b this last april lng po, tuloy di ako ngkapagmedical course.npilitan tuloy akong mgtake ng course na di ko pinili  :(.. kya hanap2 ako ng mabuti at natural way para mapalakas immune system ko ano po ba vitamins nyo? ,,, sna mging ok nrin po ako like u at mkapgwork din  abroad :)
Helpful - 0
1158115 tn?1337771218
wla pong anuman
Helpful - 0
Avatar universal
Thank you for your info..
Helpful - 0
1158115 tn?1337771218
ang alam ko ikaw gagawa mismo ng malunggay juice.search u po sa google how to make malunggay juice at makikita nyo po kung pano gawin.ok sana gamitin yong juicer kaso mahal,kaya ginagawa ko blender na lang then salain.
Helpful - 0
Have an Answer?

You are reading content posted in the Hepatitis B Community

Didn't find the answer you were looking for?
Ask a question
Popular Resources
A list of national and international resources and hotlines to help connect you to needed health and medical services.
Herpes sores blister, then burst, scab and heal.
Herpes spreads by oral, vaginal and anal sex.
STIs are the most common cause of genital sores.
Condoms are the most effective way to prevent HIV and STDs.
PrEP is used by people with high risk to prevent HIV infection.