Aa
Aa
A
A
A
Close
Avatar universal

Hep b Chronic....

I'm male, 27, looking for doctors here in Philippines who are expert in lowering down viral load to zero conversion? I'm Hep b Chronic since 2010. any suggestions.
40 Responses
Sort by: Helpful Oldest Newest
Avatar universal
ang malunggay much better, before breakfast theres nothing problem on this no side effect..malunggay are effective..how long been hepa b carrier your boy friend? i think he is chronic..on his status as of now..he is cleared..meaning negative na sya..sabi mo kasi ang hbsag non reactive..congrats sa inyo..pero mas mabuti pabasa nyo sa doctor yung mga result nya..to comfirm you cleared off na sya..
Helpful - 0
1158115 tn?1337771218
pasali po sa usapan nyo pag iinum po ba ng malunggay sa umaga may almusal napo ba o wala pa po?may hepa din po kasi since 2006 pa po.meron po ako tanong kasi yong bf ko pinavaccinan po ng hepa b vaccine at natapos kahapon yong last shot nya.kanina nagpa test po kami ng anti hbs nya ang result po 2. tapos ang HBsag nya non reactive naman po.bakit po ganun?patulong naman po sa may nakakaalam.thanks
Helpful - 0
2127081 tn?1389936363
Salamat sa tip. Pagkaalam ko nga Australia at Asian countries walang problema kaso yung POEA natin ang problema dahil sila nagrerequire ng medical na may hepa b test. Subukan ko rin yung malunggay after nung herbal na iniinom ko ngayon. Mukhang maganda naman yung iniinom ko ngayon pero subukan ko idagdag yan dahil herbal naman kaya safe isabay sa ibang herbal at kahit sa antiviral medicines.  
Helpful - 0
Avatar universal
buamlik lang ako ulit bro.. sa barko..for 2 years ako nag pahinga..isa rin akong engineer sa barko, pero balita ko ang australia alang problema kahit positive ka basta mababa lang ang counts mo sa sgpt, sgot at non reactive ka sa hbeag..i try mo yung malunggay para mabilis at kailangan sa umaga sya ang una mong inumin..tiis lang kasi iba ang dating sa tiyan..kaysa puro na lang tabletas..noon kasi matatas ang mga counts ko...try mo walang mawawala sayo..
Helpful - 0
2127081 tn?1389936363
Bro saang bansa ka napunta para mag work? Pinapayagan na ba ngayon kapag hepa b carrier na lang? Mababa na ang hbeag ko at malamang malapit na tong maging non-reactive. Nasa six months nko ng anitiviral at kung umayos na balak ko rin mag abroad ulit balita ko ok sa asian countries ang hepa b carrier pero pinipigilan ng poea. Baka pwede ka magbigay ng tip kung paano maka abroad pag hepa b carrier. Salamat.
Helpful - 0
Avatar universal
dati kasi ang sgpt,sgot at hbeag puro mataas..ang ginawa ko kasi para bumaba.. sa ayaw at maniwala ka..para lang maka pag abroad ako..lahat kasi iniwasan ko..alak mga pagkain puro mantikain..i TAKE MALUNGGAY JUICE 3 table spoon a day for 4 weeks..at mabisa pre..nag hepa profile ako ulit mababa na lahat..except sa hbsag positive parin ako pero healthy hepa b carrier, kaya pinayagan ako makapag abroad.. sakripisyo lang konti..at disiplina.
Helpful - 0
Have an Answer?

You are reading content posted in the Hepatitis B Community

Didn't find the answer you were looking for?
Ask a question
Popular Resources
Herpes sores blister, then burst, scab and heal.
Herpes spreads by oral, vaginal and anal sex.
STIs are the most common cause of genital sores.
Condoms are the most effective way to prevent HIV and STDs.
PrEP is used by people with high risk to prevent HIV infection.
Can I get HIV from surfaces, like toilet seats?