Aa
Aa
A
A
A
Close
Avatar universal

Trøtt og sliten

Hei! Jeg har et lite problem som jeg gjerne skulle hatt hjelp til å løse. Den siste måneden har jeg følt meg unormalt trøtt og slapp. Jeg føler meg ikke syk, bare trøtt store deler av dagen. Jeg sover godt om natten, så tror ikke det er søvnmangel som er grunnen. Har noen opplevd eller hørt om noe lignende? Eventuelt har noen gode råd mot trøtthet?

- Gudrun
2 Responses
Sort by: Helpful Oldest Newest
Avatar universal
Takk for flott svar! Jeg tror du har rett i forhold til den psykiske helsen! Merker at humøret og energi nivået stiger nå som sommern kommer!
Helpful - 0
Avatar universal
Hei!

Det å føle seg sliten og trøtt er en av de vanligste helseplagene man kan ha. Dette kan ha alle mulige årsaker, ikke bare fysiske, men også psykiske. De fleste som sliter med trøtthet og slapphet i perioder og har som regel ingen sykdom relatert til dette.

Dersom trøttheten og slappheten vedvarer kan det være lurt å ta en tur til legen for å få en utredning med hensyn til stoffskifte, blodprosent, og vitamin- og mineralnivåer.

Siden jeg har best kompetanse innen ernæring har jeg noen kostholdstips mot trøtthet til deg.

Redusere karbohydrater og sukker:

Sukker gjør at blodsukkeret ditt stiger fort, for å deretter falle raskt. Hvite blodlegemer i kroppen må ha jevn tilførsel av glukose og et svært høyt eller lavt blodsukker kan derfor svekke immunforsvaret ditt.

Sukker beskrives som regel som ”tomme kalorier”. Men raffinert sukker er ikke bare tomme kalorier, det virker også som vitamin og mineral ”tyver”. Raffinert sukker er et kjemisk rent produkt hvor alle de naturlige vitaminene og mineralene som er i rørsukker er fjernet. For å omgjøre sukker til energi i kroppen din trenger kroppen likevel disse vitaminene og mineralene, som den da må hente fra kroppens enge lagre. Ved et høyt inntak av raffinert sukker tømmer du dermed gradvis kroppen for næringsstoffer.

Næringsmangler vil over tid kan føre til trøtthet og slapphet i beste fall, men også nærsynthet, psykiske lidelser, fedme og beinskjørhet er eksempler på sykdommer som kan komme av et høyt inntak av raffinert sukker.

Men ikke bare sukker, men også karbohydrater generelt kan gjøre deg slapp. Komplekse karbohydrater brytes ned til enkle sukkerarter i kroppen, og vil dermed ha samme effekt som uraffinert sukker i kroppen. Jo finere karbohydratene er, desto høyere blir blodsukkerstigning og blodsukkerfallet. Du bør derfor redusere karbohydratene i kosten og se om det hjelper mot trøttheten. Vi har forskjellig toleranse for karbohydratinntak, og det er verdt å sjekke om dette gjelder for deg.

Trening, sol og glede kan også hjelpe deg å få opp energinivået. Trøtthet og depresjon har sammenheng med ufullstendig tilførsel av vitamin-D fra sol. Ideelt vil 10 minutter om dagen med sol (uten solkrem) gi deg en viktig dose med vitamin-D som du bør utnytte deg av i sommerhalvåret.

Og ta vare på den psykiske helsen! Finn noe å glede deg til hver dag, lag avtaler, meld deg på morsomme kurs og prosjekter, og det vil hjelpe deg å øke energinivået ditt. Gjør minst en ting du liker hver dag! ☺

Maja

Twitter @MajaOmHelse

Helpful - 0
You must join this user group in order to participate in this discussion.

You are reading content posted in the Helse og ernæring Group

Didn't find the answer you were looking for?
Ask a question
Popular Resources
Herpes sores blister, then burst, scab and heal.
Herpes spreads by oral, vaginal and anal sex.
STIs are the most common cause of genital sores.
Condoms are the most effective way to prevent HIV and STDs.
PrEP is used by people with high risk to prevent HIV infection.
Can I get HIV from surfaces, like toilet seats?